Suomenlinna on yli 800 helsinkiläisen koti. Kaupunginosan asukkaita yhdistävät merellisen kotimatkan ja historiallisen pihapiirin lisäksi ihan tavallinen naapuruston arki. Saarten asukkaiden yhteisellä asialla toimii myös paikallinen asukasyhdistys.

Suomenlinnaseuran tavoitteena on mm. suomenlinnalaisen yhteenkuuluvuuden herättäminen ja vaaliminen. Seura toimii suomenlinnalaisten ympäristö- ja asumisolosuhteiden sekä mm. liikenneyhteyksien parantamiseksi.

Suomenlinnaseura seuraa mm. Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan hoitokunnan päätöksentekoa, ja pyrkii tuomaan niihin asukkaiden näkökulmaa. Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset Helkan ja Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistys.

Asukasyhdistyksen toimintaa ohjaa vuosikokouksen valitsema hallitus, joka kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.