Viapori.fi -palvelut tarjoaa Suomenlinnaseura ry. Näitä ovat mm. @viapori.fi -sähköpostitilit, viapori.fi/ -kotisivut ja suomenlinnalaisten omaa tiedotusta varten olevat sähköpostilistat.

@viapori.fi -sähköpostitilin voi saada Suomenlinnassa asuva henkilö, saarella työtilaa tai liikettä pitävä yksityishenkilö, tai suomenlinnalainen voittoa tavoittelematon kerho tai yhdistys.

viapori.fi/ -kotisivut voi saada suomenlinnalainen voittoa tavoittelematon kerho tai yhdistys.

Käyttöoikeuden viapori.fi -palveluihin myöntää Suomenlinnaseura ry. Palvelut tuotetaan yhdessä kolmansien osapuolien kanssa. Nämä ovat tällä hetkellä kotisivujen osalta Nebula ja sähköpostien osalta Google. Suomenlinnaseura ei vastaa yhteistyökumppanien toiminnasta. Suomenlinnaseura voi halutessaan vaihtaa yhteistyökumppaneita. Asiasta ilmoitetaan käyttäjille sähköpostitse.

Viapori.fi on vapaaehtoisvoimin ylläpidettävä palvelu, jonka luotettavuutta ja huoltovarmuutta ei voida taata. Suomenlinnaseura ei hyväksy minkäänlaisia korvausvaatimuksia johtuen esimerkiksi postin tai muun tiedon katoamisesta tai sen käsittelyn viivästymisestä.

Suomenlinnaseura pyrkii pitämään palvelut käyttäjien kannalta turvallisina ja luotettavina. Seura ei kuitenkaan vastaa mahdollisista vahingoista esim. tietoturvan rikkoutuessa.

Suomenlinnaseura pitää palveluiden käyttäjistä rekisteriä, johon taltioidaan käyttäjien nimet ja yhteystiedot. Rekisteriin on pääsy ainoastaan palvelimen ylläpitäjillä.

Käyttöoikeus palveluihin päättyy, kun käyttöoikeuden edellytykset eivät enää täyty, esim. saarelta poismuuton seurauksena.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Suomenlinnaseuralle, kun hänen käyttöoikeutensa päättyy. Tämän jälkeen sähköpostiosoite ja mahdollinen kotisivu toimivat vielä 3 kk ajan. Mikäli huomataan, että käyttöoikeuden edellytykset eivät enää täyty, ja että ilmoitus on jäänyt tekemättä, voi Suomenlinnaseura lakkauttaa palvelut välittömästi.

Suomenlinnaseura voi myös ajoittain varmistaa käyttöoikeuksien ajantasaisuuden esim. nollaamalla salasanat ja toimittamalla uudet salasanat vain niille, jotka täyttävät senhetkiset käyttöoikeuden edellytykset. Tästä ilmoitetaan käyttäjille sähköpostitse vähintään 3 kk etukäteen.

Suomenlinnaseuralla on oikeus lakkauttaa käyttöoikeus varoituksen jälkeen, mikäli käyttöoikeuden haltija käyttää palveluita laittomiin tai yleisesti sopimattomiin tarkoituksiin.

Suomenlinnaseura pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjille sähköpostitse.

Suomenlinnaseura ry

suomenlinnaseura@viapori.fi